Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Duyurular

Kamu ve Özel Sektör İhale Uygulamaları

Kamu İhale Danışmanlık hizmetinin alınması, kamu ihale mevzuatı'nın çoğu zaman yoruma dayalı olması, anlaşılmasında ve kamu ihale kurulunun bakış açısını yakalamanın oldukça zor olması, çok sık değişen bir mevzuat olması nedeniyle güncelliğinin korunmasının oldukça önemli hale gelmesi, çoğu zaman ihale mevzuatının değişmiş olduğunun kabul edilmesinin, iptal edilen bir ihale ile ya da kaybedilen bir ihale ile öğrenilmesi durumu hem zaman hem de para kaybına neden olması nedenleri ile zaruridir.

İhale Dosyası Hazırlama

İhale öncesinde ihale dosyası hazırlama aşamasında EKAP kullanımı her geçen gün daha fazla önem arz etmektedir.  Sistemin karmaşıklığı firmaların bu sistemi kullanmalarını zorlaştırırken aynı zamanda mevzuat paralelinde güncellenmektedir. İsteklilerin ihaleler için hazırlayacağı tekliflerin ihale dokümanına uygunluğu, ihalenin kaybedilmesi riskini önleyecektir. Basit hatalarla teklifinizin değerlendirme dışı kalmaması için şartnamenin anlaşılmasının önemi büyüktür. Yaklaşık maliyetin hazırlanmasından başlayıp, ihale ilanı zeyilnameler, düzeltme ilanı ve ihalede tekliflerin değerlendirilmesi, standart formların sunulma şekli en az verilen geçerli teklif kadar önemlidir. En önemlisi de bir ihalenin yanlış şekilde alınmasıyla birlikte katlanılmak zorunda kalınan ağır sözleşme şartlarına karşı haklarınızın korunmasıdır.

Aşırı Düşük Teklif

İhaleye verilen aşırı düşük teklif ile de uhdede kalan ihalenin istekliyi yasaklı konuma düşürmesi söz konusu olabilmektedir. İsteklilerin teklif vermiş oldukları ihalelere, idarelerin aşırı düşük teklif sorgulama, isteklilerin verdikleri veya veremedikleri cevapların doğrudan ve dolaylı etkileri görülmektedir. Doğrudan etki; ihalede elde edilecek kârdan mahrum kalınması, dolaylı etkisi ise kaybedilen her ihalenin elde edilebilecek iş deneyim belgelerinden yoksun kalınması durumudur. Çünkü her ihale; elde edilecek özellikle yüksek miktarlı iş deneyimleri ile o firmanın sektördeki iddiasını ortaya koymaktadır. Başka bir ifade ile belli büyüklükteki ihalelere katılımın sağlanabilmesi için her işin iş bitirmesi ve iş deneyimi anahtar rol üslenmektedir. 

Aşırı düşük tekliflere savunma hazırlanma becerisi kazandırması yönü ile karşılığını tam anlamıyla alacağınız bir kamu ihale danışmanlığı ile elde edeceğiniz avantajlar bakımından eşsiz bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

Şikayet ve İtirazen Şikayet

Kamu İhale Danışmanlık hizmetinde Şikâyet ve itirazen şikâyet sürecinde Kamu İhale Kurulu kararlarında yapacağınız işlemlerde ileriyi görme avantajının sağlanması, Şikâyet süreçlerine ilişkin olarak firmaların haklarını kullanabilmeleri için teknik hukuki hakların sağlanması, Kamu İhale Mevzuatı konusunda Danıştay kararlarına yer verilerek, yapılacak yorumlarla yapılan işlemlerin yargıya taşınması durumunda izlenmesi gereken yöntemler de çok önemlidir.

Bahsettiğimiz konular ve olası ciddi sıkıntıları önlem almak amacıyla Kamu İhale Danışmanlık Hizmetimiz ile hızlı ve etkin çözüm metotlarıyla, alanında kendilerini kanıtlamış ihale uzmanları ve ihale danışmanlarını kadrosunda bulunduran Kamu İhale Danışmanlık Merkezi kusursuz bir hizmet sunmaktadır.

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş