Kapat
Güncel Mevzuat Değişikliği
Bilgilerinizi Güncelleyin...

20,000 kayıtlı takipçimizin arasına siz de katılın. Resmi Gazete mevzuat değişiklikleri, güncel sayıştay kararları, kamu ihale kurul kararları, yargı kararlarını ve ücretsiz eğitim alanında yaşanan gelişmeleri vizyonder.org.tr'den takip edin!

 

Dilediğiniz zaman email listemizden çıkabilirsiniz... 

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016
MENÜ

Duyurular

Xanadu Otel Mevzuatı Eğitim Seminerleri Kısa Süreliğine Muhteşem Fiyatlarla

Eğitim Tarihleri

28 EYLÜL - 02 EKİM 2019 ANTALYA XANADU RESORT HOTEL BELEK
01-05 EKİM 2019 ANTALYA XANADU RESORT HOTEL BELEK
12-16 EKİM 2019 ANTALYA XANADU RESORT HOTEL BELEK
18-22 EKİM 2019 ANTALYA XANADU RESORT HOTEL BELEK
27-31 EKİM 2019 ANTALYA XANADU RESORT HOTEL BELEK

Eğitim Ücretleri

4 Gece 5 Gündüz Ultra Herşey Dahil Konaklama + Transfer + Eğitim - Ekim Ayına Özel Fiyatlar.

 • İki Kişilik Oda da Kişi Başı: 1.000 TL (KDV Dahil)
 • Tek Kişilik Oda: 1.500 TL (KDV Dahil)
 • Misafir Ücreti: 500 TL (KDV Dahil)
 • 1.Çocuk 0-11,99 Yaş  -  2. Çocuk 0-1,99 Yaş ücretsizdir.

Kamu İhale Kanunu

 • Hizmet Alımları İhale Sözleşmeleri Eğitimi
 • Yapım İşleri İhale Sözleşmeleri Uygulama Eğitimi
 • İhale Dokümanlarında EKAP Girişlerinde Yapılan Temel Yanlışlıklar ve Bunların Düzeltilmesi İşlemleri
 • Tüm Yönleriyle Kamu İhale Kanunu Eğitimi 12.06.2015 Ve 28.07.2015 Tarihlerinde Yapılan Değişiklikler Dahil 
 • Genel Hükümler Ve Uygulama İlkeleri İhaleye Katılabilme Kuralları
 • Yapım ve Hizmet İhaleleri Sözleşme Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunların Alanlar ve Çözümü
 • ihale süresi, usulleri ve uygulaması
 • Ön Yeterlilik İlanı Ve İhale Dokümanları Teklif Ve Başvuruların Sunulması
 • Tekliflerin Değerlendirilmesi
 • Danışmanlık Hizmet İhaleleri Özel Hükümleri
 • Kik ve kuruma şikayet incelemeleri sözleşmenin uygulanması
 • fiyat farkı,
 • Denetim, Muayene Ve Kabul İşlemleri Teminat Çeşitleri Sözleşme Değişiklikleri
 • Yürürlük Yürütme Yasaklar Ve Ceza Sorumluluğu Anlaşmazlıkların Çözümü Çeşitli Hükümler
 • Doğrudan temin İşlemleri,
 • Kamu İhale Mevzuatı İle İlgili Her Türlü Sorun Ve Çözüm Önerileri
 • Kamu İhale Mevzuatının Temel İlkeleri Kapsam ve İstisnalar nelerdir?
 • İhale süreçlerine ilişkin ana kurallar nelerdir?
 • Kamu ihale mevzuatının temel ilkeleri, kapsam ve istisnalar, ihale süreçlerine ilişkin ana kurallar nelerdir?

Yaklaşık Maliyet

 • Teknik şartnamenin hazırlanması
 • Yaklaşık maliyetin hazırlanması
  • Yapım işlerinde yaklaşık maliyetin hazırlanması
  • Hizmet alım ihalelerinde yaklaşık maliyetin hazırlanması
  • Mal alım ihalelerinde yaklaşık maliyetin hazırlanması

İhale Usulleri

 • Açık ihale usulü
 • Pazarlık usulü
 • Doğrudan temin alımları
 • Belli istekliler arasında ihale usulü

İhale İlanı

 • İlan şekli ve süreleri
 • İlansız gerçekleştirilen ihaleler

İhale Komisyonu

 • İhale komisyonu ve ihale komisyonunun oluşturulması
 • Komisyonun görev ve sorumlulukları

İstenecek Belgeler ve Yeterlilik Kuralları

 • İhaleye sunulacak belgeler
 • Meslek ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler
 • Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler

İhale Dokümanı

 • Ön yeterlilik ve idari Şartnamenin hazırlanması
 • Sözleşme tasarısının hazırlanması
 • Yapım işlerinde dikkat edilecek hususlar
 • Hizmet alımlarında dikkat edilecek hususlar
 • İhale dokümanı satışı ve EKAP üzerinden indirilmesi
 • İhale dokümanına yönelik şikayet başvuruları
 • İhale dokümanında açıklama ve zeyilname yapılması
 • İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

Tekliflerin Sunulması ve Açılması

 • Teklif zarflarının şekil yönünden incelenmesi
 • Zarfların açılması ve belgelerin kontrolü

Komisyon Kapalı Oturumu

 • Belgelerin ayrıntılı olarak incelenmesi
 • Bilanço ve ciro belgelerinin yeterliği
 • İş deneyim belgelerinin yeterliği
 • Eksik bilgi tamamlatma
 • Aritmetik hata kontrolü
 • Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesi

Kesinleşen İhale Kararı Ve Sözleşme

 • İhale kararının alınması
 • Kesinleşen ihale kararının tebliğ edilmesi
 • İhale kararına yönelik şikayet başvuruları
 • Sözleşmeye davet ve sözleşmenin imzalanması

Doğrudan Temin Eğitimi

 • Mal yapım ve hizmet ihaleleri
 • Yapım işleri ihale sözleşmeleri uygulama eğitimi

Genel Hükümler Ve Uygulama Esasları

 • İdareler açısından ihale sözleşmeleri ve uygulama esasları nelerdir?
 • Süreklilik arz eden hizmet alımlarının farkları nelerdir?
 • Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının farkları nelerdir?
 • Hizmet alımı sözleşmelerinde uygulanan mevzuatlar hangileridir?

İş Yeri Teslimi ve İşe Başlama

 • Yer tesliminden önce idarece yapılması gerekenler nelerdir?
 • Yükleniciye iş yeri teslimi yapılması zorunlu mudur?

İş Artış ve İş Eksilişleri

 • İş artışı hangi şartlarda ve durumlarda yapılabilir?
 • Personele dayalı işlerde sözleşme bedeline göre mi yoksa işçi sayısına göre mi artış yapılır?
 • İş artışı ile birlikte süre uzatımı verilmesi gerekir mi?
 • İş artış kararı ve onayı nasıl verilir?
 • İş artışı yapıldığında ek sözleşme yapılır mı?
 • İş artışı yapıldığında karar ve sözleşme damga vergisi alınır mı?

Süre Uzatımları

 • Süre uzatımında mücbir sebepler nelerdir?
 • Hizmet alımlarında hangi durumlar mücbir sebep olarak sayılabilir?
 • Süreklilik arz eden hizmet alımlarında da süre uzatımı yapılabilir mi?

Gecikme Cezaları

 • Gecikme cezası kesilirken gecikme süresi nasıl hesaplanır?
 • Verilen ihtar süresi, cezalı çalışan günlerden düşülür mü?
 • Gecikme cezası hesabında sözleşme bedeline fiyat farkları ve iş artışları dahil midir?

Sözleşmelerin Feshi

 • İdare hangi şartlarda sözleşmeyi feshedebilir?
 • Yüklenici hangi şartlarda sözleşmeyi feshedebilir?
 • Sözleşmenin karşılıklı olarak feshi mümkün müdür?
 • Sözleşmenin feshi halinde idarece yapılması gereken işlemler nelerdir?

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları

 • İşçi alacakları ve işçi haklarının uygulanması konusunda idarelerin sorumlulukları nelerdir?
 • Aynı idarede 1 yıldan fazla senedir çalışmakta olan işçilerin yasal haklarından kim sorumludur?
 • Yüklenicinin işçilere maaşları ödememesi, eksik veya geç ödemesi durumunda idare nasıl hakaret etmelidir?
 • İdare yükleniciye ödenecek hakediş tutarının doğrudan işçilere ödeyebilir mi?
 • İşçinin yasal izin kullanarak işe gelmemesi durumunda(yıllık izin, evlenme izni, ölüm izni….vs) idare yükleniciden başka bir işçi çalıştırılmasını isteyebilir mi?
 • Yüklenicinin idareye verdiği maaş ve bordroları, hakediş ödemelerinde dikkate alınır mı?
 • Yüklenici maaş bordrolarında hata yapmışsa ve eksik para yatırmışsa idare ne yapmalıdır?
 • Emekli işçi veya özürlü işçi çalıştırılması konusunda idarenin sorumluluğu var mıdır?
 • Fazla mesai yapıldığında saatlik ücret nasıl hesaplanmalıdır?
 • Fazla mesailerin ücret ödenerek mi yoksa izin kullandırılarak mı karşılanması doğrudur?
 • Yıllık 270 saati geçen fazla mesailerin ücrete yükleniciye ödenebilir mi?
 • Yol ve yemek bedeli ödenene işlerde, işçinin izinli veya raporlu olması veya mazeret bildirmeden işe gelmemesi halinde yol ve yemek bedeli ödenir mi?
 • Aylık puantajlar hesaplanırken 28/29 veya 31 gün çeken aylarda eksik çalışılan gün hesabı nasıl yapılmalıdır?

Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı, Kararname Hükümleri Çerçevesinde Fiyat Farkı

 • Kararname hükümleri çerçevesinde fiyat farkı Kararnamenin 7. Maddesine göre fiyat farkı hesabı
 • Fiyat farkı formülünde sabit kat satılar ve (pn) değeri
 • İş programı ve ödenek dilimlerinin fiyat farkı hesabına etkisi
 • Kararnamenin 7. maddesine göre a1 ve a2 işçilik katsayıları nasıl belirlenir?
 • Kararnamenin 7. Ve 8. Maddesinin bir arada uygulandığı işlerde a1 ve a2 katsayıları nasıl belirlenir?
 • Kararnamenin 8.maddesine göre a1 ve a2işçilik katsayıları nasıl belirlenir?
 • Asgari ücretin üzerinde ödeme yapılan personel için a1 ve a2 işçilik katsayıları nasıl belirlenir?
 • Kararnamenin 8. maddesine göre fiyat farkının ödenebilmesinin temel şartları nelerdir?
 • Kararnamenin 8. maddesinin (a), (b ) v e (c) bentlerine göre fiyat farkı nasıl hesaplanır?
 • İş artışı veya iş eksilişi halinde fiyat farkı nasıl hesaplanır?
 • Fiyat farkı hesabına fazla mesai ödemeleri dahil edilebilir mi?

Hakediş Raporları

 • Hakediş raporu hangi belgelerden oluşur?
 • Hakediş raporunun ekinde hangi belgeler yer alır?
 • Hakediş iç sayfalarını ve kapağını kimler onaylar?
 • Geçici hakedişlerde yapılan hatalat daha sonradan düzeltilebilir mi?
 • Hakediş arka kapağı(ödeme cetveli) nasıl düzenlenmelidir?
 • Yüklenicinin idareye keseceği fatura bedeli arka kapaktaki hangi rakamdır?

Uygulanacak Kesintiler

 • Damga vergisi kesintileri
 • KDV tevkifatı kesintisi
 • Ek kesin teminat kesintisi
 • Ceza kesintileri
 • İdare malı kesintileri

Kamu görevlilerinin sorumlulukları

 • Kamu zararı nedir ve nasıl oluşur?
 • Kamu zararında kimler sorumludur?
 • Üst yöneticilerin sorumlulukları
 • Harcama yetkililerinin sorumlulukları
 • Gerçekleştirme görevlilerinin sorumlulukları
 • Muhasebe yetkililerinin sorumlulukları

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu

 • Kamu ihale mevzuatının temel ilkeleri
 • 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu, taşınır mal mevzuatı
 • 5018 sayıl kamu mali yönetim ve 6085 sayılı kanun çerçevesinde hesap verme orumluluğu
 • Mali yönetimde görev, yetki ve sorumluluklar
 • Kamu zararı, kamu zararında sorumluluk, takip ve tahsil usulleri
 • Sayıştay kanunu ile getirilen değişiklikler ve yeni denetim anlayışı
 • Stratejik planlama, stratejik planların güncellenmesi ve yenileme
 • Performans programlarının hazırlanması
 • Analitik bütçe sınıflandırılması
 • Stratejik plan, performans programı ve performans esaslı bütçe ilişkisi
 • Kamuda iyi yönetişim ilkeleri
 • İç kontrol mevzuatı ve uygulama örnekleri
 • İç kontrolde yol haritası(bundan sonra)
 • Eylem planlarının yenilenmesi
 • Kurumsal risk yönetimi
 • Risk tanımlama, değerlendirme, analiz teori ve uygulamaları
 • Kamu harcama süreçleri
 • Mali işlemler iş akış şemalarının hazırlanması, süreç kontrol ve iyileştirme yöntemleri
 • Süreç kontrol listelerinin hazırlaması ve uygulanması
 • İç kontrol türevleri
 • Stratejik planlama
 • İyi yönetim ilkeleri
 • 2914 sayılı kanuna göre ek ödemeler

Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Konuları

 • 14.3.2016-2016/8646 BKK değişen kavramlar
 • Tanımlar
 • Kullanılacak belgeler
 • Sorumluluk
 • Taşınır kayıt yetkilileri
 • Taşınır kontrol yetkilileri
 • Kefalet kanunu işlemleri
 • Taşınır konsolide görevlileri
 • Muhasebe yetkililerinin taşınır hesabına ilişkin görev ve sorumlulukları
 • Satın alınan taşınırların giriş işlemleri
 • Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırların girişi
 • İç imkanlarla üretilen taşınırların giriş işlemleri
 • İade edilen taşınırların girişi
 • Kayıt hatalarının düzeltilmesi
 • Taşınır işlem fişi düzenlenmeyecek haller
 • Kulanım suretiyle taşınır çıkış işlemleri
 • Devir suretiyle çıkış
 • Kamu idarelerine tahsis
 • Kullanılmaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı nedeniyle çıkış Hurdaya ayırma, imha ve satış işlemleri
 • Kuruş farkları
 • Sayım kurulunun oluşturulması
 • Harcama birimi taşınır yönetim hesabı çıkartılması
 • Kamu idarelerinin taşınır kesin hesabının çıkartılması

Taşınır Mal Yönetmeliği İle Kamu Harcama Ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Taşınır Kayıt Ve Yönetim Sistemi Uygulayıcı Eğitimi

 • 5018 sayılı KMYKK kapsamında taşınır mal yönetmeliği
 • Taşınır mal yönetmeliği uygulaması, yönetmelikte yapılan değişiklikler
 • KBS/TKYS kullanıcı rolleri , ürün tanımlamaları işlemleri
 • Test ortamında yetkilerin kullanımı birim, kişi, marka, lokasyon tanımlamaları ,ürün tanımları
 • Giriş Çıkış işlemleri ve taleplerin karşılanması ile zimmet işlemleri
 • Giriş Çıkış işlemlerine örnek uygulamalar
 • Kayıttan düşme ( hurda terkin ), taleplerin karşılanması
 • Zimmet ve zimmet iade işlemleri
 • Ambarların sayımı ve yıl sonu işlemleri
 • Ambarların devri , ambar sayımları ve sayım sonuçlarına göre yapılacak işlemler
 • Yıl sonu işlemlerinin tamamlanması ve kapatılması
 • Sistemden alınan defter ve taşınır raporları ile kesin hesap raporları
 • TKKY tarafından alınabilen defterler ve taşınır raporları, konsolide yetkilisi tarafından alınan raporlar
 • Taşınır giriş çıkış işlemleri ( satınalma, devir alma, bağış, iç üretim sayım fazlası ,değer artışı , tüketim, satış, kayıp, çalıntı, hurda, devretme, sayım noktası )
  Taşınırların muhasebe kayıtlarının alınması
 • Yıl sonu sayım ve devir işlemleri, taşınır yönetim ve kesin hesabı

Bilimsel Araştırma Projeleri Eğitimi

 • Yükseköğretim kurumları tarafından 4734 sayılı kamu ihale kanunun 3.maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin uygulama
 • 4734 sayılı kamu ihale kanunu ilgili maddeleri
 • 2003/6554 sayılı BKK tabi projeleri
 • 2003/6554 sayılı BKK’da belirlenen ihale usulleri
 • 6550 sayılı araştırma yapılarının kurulması
 • Belli istekliler arasında ihale usulü
 • Pazarlık usulü
 • Doğrudan temin usulü
 • Yabancı ülkelerden yapılan mal alımlarına ilişkin teslim şekilleri
 • Yabancı ülkelerden yapılan mal alımlarına ilişkin ödeme şekilleri
 • Peşin ödeme
 • Kabul kredili ödeme
 • Vesaik mukabili ödeme
 • Mal mukabili ödeme
 • Akreditifli ödeme
 • Sözleşme ile ilgili hükümler
 • Kamu ihale kanunu genel tebliğinin bap ile ilgili hükümleri
 • Bap ödemelerinde kullanılacak belgeler
 • Hak ediş ödemelerinde dikkat edilecek düzenlemeler
 • Yargı karaları
 • Maliye bakanlığı tebliğileri
 • Bap muhasebe işlemleri yüksek öğretim kurumlarında bilimsel araştırma projelerinin bütçe işlemleri ve uygulanması bilimsel araştırma projelerinde vergi muafiyet ve istisnalar
 • Yüksek öğretimde kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve tüzel kişilik kazanması personel çalıştırması personele yapılacak ödemeler.

Tübitak Harcamaları İle İlgili Mevzuat Yönetmelikler Bütçe ve Personel İşlemleri

 • Üniversiteler tarafından desteklenen projeler
 • Tübitak projeleri
 • San tez projeleri
 • AB projeleri
 • Muhasebe işlemleri

Yüksek Öğretim Kurumlarına Bağlı İktisadi İşletmeler ( Kuruluşları-Faaliyetleri-Denetimi )

 • Sosyal tesislerin yapımı ( Özel bütçe yatırımları yapı işlet devret modeli ile yapılan yarımlar sosyal tesisler gelirleri ile yapılan yatırımlar )
 • Sağlık kültür ve spor dairesi başkanlığınca doğrudan işletilen sosyal tesisler
 • Sosyal tesisler iktisadi işletmesi altında işletilen sosyal tesisler
 • Bütçe ve muhasebe işlemleri
 • Personel istihdamı ve personele yapılacak ödemeler
 • Vergi sorumlulukları muafiyet ve istisnalar(5520 sayılı kurumlar vergisi kanunu-katma değer vergisi kanunu-213 sayılı vergi usul kanunu)
 • İktisadi işletmelerin denetimi
 • Taşınır ve taşınmaz mal işlemleri
 • Alım-satım işlemlerinde tabi oldukları mevzuat
 • Örnek düzenlemeler

Yükseköğretim Kurumları Tarafından İşletilen Sosyal Tesisler

 • Kurumlar vergisi kanununa göre işletme
 • Kurumlar vergisi kanununa göre iktisadi kamu kuruluşu Yükseköğretim kurumlarının kurumlar vergisi kanunu karşısındaki hukuki durumu
 • İktisadi işletmelerin kuruluş dayanakları
 • Faaliyet alanları Kuruluşları
 • İktisadi işletmelerin bütçe işlemleri Muhasebe işlemleri
 • İktisadi işletmelerde personel istihdamı
 • 2547-13 / b-4 maddesine istinaden yapılan görevlendirmeler ile istihdam edilen memurlar
 • Sosyal tesislerde çalıştıracak olan personel kısıtlaması
 • 4857 sayılı iş kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personel Kamu haznedarlığı tebliği kapsamında sorumluluklar
 • Vergi kanunları kapsamında sorumluluklar
 • 5520 sayılı kurumlar vergisi kanunu
 • 193 sayılı gelir vergisi kanunu
 • 488 sayılı damga vergisi kanunu
 • 3065 sayılı katma değer vergisi kanunu
 • 213 sayılı vergi usul kanunu
 • Hak ediş ödemelerinden kaynaklanan sorumluluklar
 • Taşınır mal yönetmeliği uygulaması
 • Taşınmaz işlemeleri
 • Alım Satım işlemleri
 • İktisadi işletmelerin denetimi

Döner Sermaye İşletmeleri Eğitimi

 • Bütçe ve muhasebe işlemleri
 • Örnek uygulamalar
 • Personel istihdamı ve personele yapılacak ödemeler
 • Vergi sorumlulukları, muafiyet ve istisnaları
 • 5520 sayılı kurumlar vergisi kanunu
 • 193 sayılı gelir vergisi kanunu
 • 488 sayılı damga vergisi kanunu
 • 3065 sayılı katma değer vergisi kanunu
 • 213 sayılı vergi usul kanunu
 • Taşınır mal işlemleri
 • Alım-satım işlemlerinde tabi oldukları mevzuat

Döner Sermaye İşlemlerinde Bütçe Ve Muhasebe İşlemleri

 • İlgili mevzuat
 • Bütçe nedir
 • Kurumsal sınıflandırma
 • Bütçe giderleri fonksiyonel sınıflandırması
 • Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırması
 • Birimlerin bütçelerinin hazırlanması
 • Döner sermayeli işletmesinin konsolide bütçesinin hazırlanması
 • Bütçenin metin kısmının hazırlanması
 • Üniversite yönetim kurulunca bütçenin onaylanması
 • Harcama kalemleri arasında aktarma
 • Ek bütçe yapılması
 • Döner sermaye kesin hesabının çıkartılması
 • Harcama yetkilisinin belirlenmesi
 • Bütçe hesaplarının kullanılması
 • Vergiler ile ilgili kayıtlar
 • Amortisman işlemleri
 • Yıl sonu envanter kayıtları
 • Yıl sonu cetvel ve belgelerin hazırlanması
 • Sayıştay’a yönetim dönemi hesaplarının gönderilmesi
 • 18/01/2014 tarihli 6514 sayılı tam gün yasası ile getirilen değişiklikler ve yeniliklerin üniversitelerin döner sermayeli işletmelerinde uygulanması
 • Döner sermaye personeli ve saymanlık personelinin ek ödeme alması, birim bütçelerinin ve ek bütçelerinin hazırlanması
 • Döner sermaye kesin hesabının çıkarılması, vergi amortisman ve yıl sonu envanter kayıtları Sayıştay’a yönetim dönemi hesaplarının gönderilmesi
 • Yükseköğretim kurumlarında döner sermaye işletmesi yükümlülükleri ve ek ödeme işlemleri
 • Döner sermaye işletmelerin kurumlar v.k gelir v.k. KDV ve VUK karsısındaki sorumlulukları ile döner sermaye işletmelerinde taşınır mal yönetmeliği uygulanması ve yılsonu işlemleri taşınır işlemleri ile döner sermayeli işletmelerin bütçe ve muhasebe yönetmeliği ilişkisi
 • Sayım fazlası, noksanı, değer düşüklüğü ve hurdaya ayırma işlemleri
  Eğitim fakültelerinde pedagojik formasyon ödemeleri

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye İşletmesi Yükümlülükleri ve Ek Ödeme İşlemleri

 • Döner Sermaye İşletmesi Yasal Yükümlülükleri
 • İdari Ek Ödeme
 • Yöneticilere Ek Ödeme
 • Akademik Personele Ek Ödeme
 • Ek Ödeme Yapılmasında Dikkat Edilecek Hususlar

Döner Sermaye İşletmelerinde Taşınır Mal Yönetmeliği Uygulaması ve Yıl Sonu İşlemleri

 • Taşınır mal yönetmeliği temel kavramlar
 • Taşınır işlemlerine genel bakış
 • Taşınır kodları ve detaylı hesap planı ilişkisi
 • Taşınır mal yönetmeliğine göre sorumlular ve sorumluluk müessesesi
 • Taşınır işlemlerinde görevli olan aktörler
 • Tüketime sevk ve dayanıklı taşınır işlemleri
 • Zimmet işlemleri
 • Bedelsiz devirler
 • Şartlı ve şartsız bağış ve yardımlar
 • Taşınırda yıl sonu işlemleri
 • Sayıştay’a gönderilecek defter ve belgeler

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Danıştay ve Sayıştay Kararları İle Açıklamalı

 • Yükseköğretim kurulu ve yükseköğretim kurumlarında idari yapı ve teşkilatlanma
 • Rektör tarafından görevlendirmeler (mad. 13)
 • YO ve MYO yöneticileri ile ilgili değerlendirme (mad.20)
 • Bölüm başkanı (mad.21)
 • Öğretim üyelerinin emeklilik yaşı (mad.30)
 • Öğretim görevlileri (mad.31)
 • Araştırma görevlileri, uzman, çevirici ve eğitim – öğretim planlamacıları (mad.33)
 • Öğretim elemanı yetiştirme (mad. 35)
 • Çalışma esasları (mad. 36)
 • Üniversitelerin uygulama alanına yardımı (mad. 37)
 • Kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirme (mad. 38)
 • Yurtiçi ve yurtdışında görevlendirme (mad. 39)
 • Kurumlar arası yardımlaşma (mad. 40)
 • Cari hizmet maliyetinin hesaplanması, öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri (mad.46)
 • Sosyal hizmetler (mad.47)
 • Atama esasları (mad.52)
 • Disiplin ve ceza işleri (mad.53)
 • Döner sermaye (mad.58)
 • İzinler (mad. 64)
 • İkinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programları (ek mad. 27)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

 • Kapsam
 • İstihdam şekilleri
 • Memurlar
 • Sözleşmeli personel
 • Geçici personel
 • Devlet memurluğuna alınma
 • Devlet memurlarının sorumlulukları
 • Devlet memurunun hakları
 • Yasaklar
 • İzinler (memurlar – sözleşmeli personel – geçici personel açısından ayrı ayrı değerlendirmeli)
 • Sosyal haklar ve yardımlar
 • Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri Derece yükselmesinin usul ve şartları
 • Vekâlet (şartları ve özlük işlemleri)
 • Disiplin işlemleri
 • Hastalık raporları
 • Refakat izinleri
 • 5510 sayılı kanun öncesi ve sonrası çalışmaya başlayanlar için maaş hesaplaması

6245 Sayılı Harcırah Kanunu ( Yargı Kararları İle Açıklamalı )

 • Harcırah kanunun kapsamı
 • Kimlere harcırah kanunu kapsamında harcırah verilir
 • Harcırahın hesaplanmasında kullanılacak unsurlar
 • Memur ve hizmetli olmayanların harcırahının hesaplanması
 • Sürekli görevle yer değiştirenlerin harcırahı ( örnek hesaplamalı )
 • Geçici görevli olarak memuriyet mahalli dışına görevlendirilenlerin harcırahı ( örnek hesaplamalı )
 • Memuriyet mahalli neyi ifade eder
 • Harcırahın avans olarak verilmesi ve mahsup zamanı
 • Yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarı
 • Yurtdışında verilecek gündeliklerin miktarı
 • Yurtiçi ve yurtdışında kurslara katılanlara verilecek gündelik Memuriyet mahalli dışına gönderilenlerin gündeliği
 • Geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre Memleket iç ve dışında seyahat günlerinin hesabı
 • Seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetliler Fiilen arazi üzerinde çalışanların harcırahı
 • Harcırah alabilmek için müracaat müddeti Yersiz ve fazla ödenen harcırahın geri alınması ve disiplin hükümlerinin uygulanması

124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK

 • Yükseköğretim kurulu idari teşkilatı
 • Yükseköğretim denetleme kurulu idari teşkilatı ve görevleri

Seminere Katılabilmek İçin

Başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, Seminer ücretinin ilgili hesaba yatırılması, Seminer ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun ve Başvuru Formunun 0(850) 811 2016 no.lu faksa gönderilmesi gerekmektedir.

Ödeme Bilgileri

Banka      : Halk Bankası
Şube        : Kepez Şubesi(0508)
IBAN        : TR98 0001 2009 5080 0016 1000 34

Seminer Giderleri Nasıl Ödenecek

4734 Sayılı kanun gereğince bir “hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, bunu düzenleyen kuruluştan satın alınabilecek ve karşılığında fatura alınacaktır. Söz konusu hizmetin kurum bütçesinden doğrudan temin ile ödemesi mümkündür. Seminer giderleri; Analitik Bütçe Sisteminde Ekonomik Sınıflandırmanın 03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri veya 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları kodundan karşılanacaktır. Yukarıda belirtilen Eğitim Seminer Hizmeti, anılan Otel’de söz konusu tarihte ve yukarıda belirtilen konularda sadece Derneğimizce sunulduğundan, bu hizmeti 4734 sayılı Kanunun 22/a veya 22/d fıkraları kapsamında temin edebilirsiniz.

Damga Vergisi

Düzenlenen ödeme emri belgesinden 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na tabi kurumlar tarafından KDV hariç tutar üzerinden binde 9,48 oranında damga vergisi kesintisi yapılmalıdır. Havale ya da EFT ücreti kesinlikle kesilmemesi gerekmektedir. Damga vergisi kesintisi yapıldığına ilişkin muhasebe işlem fişinin 0(850) 811 2016 no.lu faksa gönderilmesi gerekmektedir.

Ücrete Dahil Olan Hizmetler

Ultra Her Şey Dahil Konseptte Konaklama, Transfer, Eğitim , Katılım  Belgesi,  Kalem,  Bloknot,  Dosya, Eğitmenlerimiz Tarafından CD ortamında hazırlanmış Seminer Ders Notları, Eğitim aralarında alınan kahve, pasta vs. yiyecek dahildir.

Hemen Kayıt Ol - Sınırlı Sayıda Kontenjan

Online Kayıt Vizyonder

İletişim ve Kayıt İçin

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
WhatsApp Yazışması Başlat - 

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Sizi Bilgilendirelim

Düzenlenecek seminerlerden haberdar olmak için lütfen bilgilerinizi bırakın.
İsim Soyisim
Kurum
E-Posta
Telefon
Sizi ne zaman arayalım?
Güvenlik Kodu
CAPTCHA code
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.