Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Baz İstasyonları ve Belediyeye İlave Gelir Sağlanması

Belediye Sınırları İçerisindeki Mevcut Baz İstasyonlarının Tespiti, Tasnifi Ve Teknik Analizlerinin Yapılması Sonucu Varsa Belediye’ye İlave Gelir Kaynağının Sağlanmasına Yönelik Proje...

Proje Konusu:

Belediye sınırları içerisinde bulunan mevcut Baz istasyonlarının;

 • Yerlerinin Tespiti,
 • Tasnifi,
 • Teknik analizi,
 • Hangi kurum/kuruluşlara ait olduğunun belirlenmesi,
 • İmar yönetmeliklerine uygun ruhsatlı olup olmadıklarının sahada tutulacak teknik rapor ile tespit edilmesi,
 • Baz İstasyonlarının, İşletmeci Kurumlara göre dağılımının yapılması,
 • Tespit edilen Baz İstasyonlarının 1/1000 ölçekli Belediye İmar Planına işlenmesi,
 • Baz İstasyonlarının bulunduğu alanların ilgili yönetmeliklere uygun yerlerde olup olmadığının saha teknik raporu ile belirlenmesi,
 • Baz İstasyonlarının BTK sertifikası kapsamında kapasite ve özelliklerinin BTK sertifikaları tek tek her istasyon için belirlenmesi,
 • Baz İstasyonlarının sertifikalı, güvenli mesafeli olup olmadıklarının tespiti,
 • Baz İstasyonlarının elektromanyetik alan şiddetleri limit değerlerinin, IRPA (International Radiation Protection Association) kararlarında belirtilen güvenlik mesafeleri ve ICNIRP (International Comision on Non Ionizing Radiation Protection) limitleri de dikkate alınarak ölçümlerinin Belediyeye sunulması,
 • Kamusal Alanlara Kurulacak Yeni 4,5 G Baz İstasyonlarının, Yerlerinin Belirlenmesi ve Belediye İmar planına işlenmesi

Fiber Optik Kablo ve Dolaplarının park ve bahçelerde dahil olmak üzere kaldırım, sokak ve caddeler üzerindeki,

 • Sayısal olarak tespit edilmesi,
 • İşgal ettikleri alanların metrajlarının tespiti ve ölçümlenmesi,
 • Binaların dış yüzeylerine kurulum ve montajı yapılan dolapların tespiti,
 • Fiber Optik Kabloların geçiş güzergahlarının metraj olarak tespiti,
 • Saha kutularının bulunduğu alanların ilgili yönetmeliklere uygun yerlerde olup olmadığının tespit edilmesi,
 • Tespit edilen hat ve kutuların 1/1000 ölçekli Belediye İmar Planına işlenmesi,

İle idareye gelir kazandırılmasıdır. Mevzuata istinaden Büyükşehir/Belediyelerin toplam sekiz adet sürekli ve bir defaya mahsus olmak üzere iki tür gelir elde etmesi mümkündür.

Projenin Amacı:

Belediyesi sınırları içerisindeki mevcut Baz istasyonlarının tespit, analiz ve tasnif edilmesi sonucunda Belediyenin bu işlerden fiilen elde ettiği gelirler ile gerçekte alması gereken gelirlerin karşılaştırılması ve bu suretle Belediye’ye sürekli gelir kazandırılmasının sağlanması amaçlanmıştır.

Projenin Yasal Dayanağı:

3194 sayılı İmar Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 27/12/2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik" ile diğer ilgili kanun ve yönetmeliklere göre hareket edecektir.

Proje Kapsamında Yapılacak İşler:

 • Sayısı, yerlerinin adrese dayalı (hangi ilçe, mahalle, cadde ve sokak) olarak ve bina üzerlerinde, boş parsellerde veya diğer alanlarda mı olduğu ile hangi kurum/kuruluşlara ait olduğunun tespit edilmesi, teknik özelliklerine göre tespit edilerek tasnif edilmesi
 • Tespit edilen Baz İstasyonlarının bulundukları konumları gösterecek şekilde farklı açılardan (en az 4 farklı açıdan) fotoğraflanması.
 • Tespit edilen Baz İstasyonlarının bulunduğu alanların, ilgili mevzuata uygun yerde olup olmadığının saha teknik raporu ile belirlenmesi.
 • Baz İstasyonlarının güvenli mesafeli olup olmadıklarının saha teknik raporu ile belirlenmesi.
 • Her bir Baz İstasyonu için bir adet dosya veya klasör hazırlanması (Dosya veya klasör her bir Baz İstasyonu için ayrı ayrı oluşturulacak ve içerisinde tüm iş, işlem ve süreçler bulunacaktır)
 • Baz İstasyonlarının tespit sonrası dosyalanması dijital ortamda yapılacak ve idareye de dijital olarak teslim edilecek ve arşivlenecektir. (Tüm dosyaların, raporların gibi dokümanların hazırlanmasında MS Word, MS Excel, NedCad ve Google Earth kullanılacaktır. Bu proje kapsamında    hazırlanacak tüm dosyalar ve içerikleri bu formatlarda hazırlanarak ve CD, Flash Disk gibi manyetik veri depolama üniteleri içerinde idareye teslim edilecektir. Elektronik Posta da kullanılabilecektir.
 • Baz istasyonları haritalar (Google Earth veya NedCad) üzerinde işaretlenmiş olacaktır.

Proje Kapsamında Elde Edilebilecek Gelir Türleri

 • Haberleşme Sistem ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanım Bedelleri
 • Geçiş Hakkı Bedeli
 • Yer seçim belgesi ücreti
 • İşgaliye kutular için
 • İlan Reklam Vergisi
 • Yer kiralama bedeli
 • Yapı Ruhsatı ve Yapı kullanım izin belgesi bedeli
 • İmar para cezası

Sıkça Sorular Sorular

 • Baz istasyonu belediye yetkisi nedir?
 • Baz istasyonu haritasını nasıl görebilirim
 • Baz istasyonu imar kanunu çerçevesinde mi değerlendirilmelidir?
 • Baz istasyonu nedir?
 • Baz istasyonu sorgulama nasıl yapabilirim?
 • Baz istasyonu yer seçim belgesi nedir?
 • Baz istasyonu yönetmeliğine göre mi, imar kanuna göre mi hareket etmeliyiz?
 • Baz istasyonu belediye ruhsatı nedir, ruhsat verilmeden baz istasyonu kurulabilir mi?
 • Baz istasyonundan yer tespiti nasıl yapılır?
 • Belediye baz istasyonu yetkisi nedir?
 • Yapı kullanım izin belgesi nedir? Belge ücretini kim tahsil eder?

Not: Bu doküman bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmış olup, hiç bir resmi veya özel belgeye kaynak ya da dayanak teşkil etmez.

Detaylı Bilgi İçin Bize Ulaşın

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
Whatsapp  : Whatsapp Görüşmesi Başlat

İlgili Arama Konuları: baz istasyonları belediye ruhsatı, baz istasyonu, baz istasyonu belediye izni, baz istasyonu belediye yetkisi, baz istasyonu haritası, baz istasyonu imar kanunu, baz istasyonu imar yönetmeliği, baz istasyonu nedir, baz istasyonu sorgulama, baz istasyonu yer seçim belgesi, baz istasyonu yönetmeliği 2018, baz istasyonunda belediye ruhsatı, baz istasyonundan yer tespiti, belediye baz istasyonu, Belediyeler baz istasyonu yetkisi, planlı alanlar tip imar yönetmeliği, yapı kullanma izin belgesi nedir

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.