Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Tamamlanmış Seminer Detayı

Bu Seminerimiz Tamamlanmıştır!

22 – 26 Aralık 2016 May Thermal Resort

22/12/2016 - 26/12/2016
May Thermal Resort & SPA 5 (*) Sandıklı AFYON

Eğitim Konuları

 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
  • Taşınır Mal Yönetmeliği
  • Belediye Mevzuatı (5216 ve 5393 sayılı Kanunlar)
  • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
  • 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,
  • 3572 Sayılı işyeri açma ve çalıştırma Ruhsat yönetmeliği,
  • Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  • Belediye Başkanlarının Özlük Hakları, Tören, Temsil ve Ağırlama Giderleri,
  • Resmi Yazışma Kuralları
  • Kamu Etik Sözleşmesi,
  • 5302 S. İl Özel İdare Kanunu
  • 6172 Sulama Birlikleri Kanunu,
 • İç Kontrol Mevzuatı
  • İç Kontrol Uyum Eylem Planının Hazırlanması veya Revize Edilmesi
  • Mevcut Durum Analizinin Yapılması
  • İç Kontrol Standartları ve Modelleri
  • İç Kontrol Yol Haritası
  • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol
  • İç Kontrol ve Kamu Muhasebesi
 • Tüm Yönleriyle Kamu İhale Mevzuatı (Uygulamalı)
  • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
  • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
  • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
  • Kamu İhale Genel Tebliği ve Uygulama Yönet.
  • Hizmet Alımı İhalelerinde Sözleşme Uygulamaları
  • Yapım İşleri İhalelerinde Sözleşme Uygulamaları
  • Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Eğitimi
  • İhalelerde Şikayet Süreçleri Ve Uygulamaları
  • Teknik Şartname ve Yaklaşık Maliyet
  • Muayene Kabul ve Hakediş Süreçleri
  • İhale Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları
 • Dönem Sonu İşlemleri
  • Dönem Sonu Öncesi İşlemleri
  • Dönem Sonu İşlemleri
  • Dönem Başı İşlemleri
  • Yönetim Dönemi Hesabı
  • Yıl Sonu Sayımları Ve Yapılması Zorunlu Olan Envanter İşlemleri
 • Kişisel Gelişim
  • Öfke Kontrolü ve Stres yönetimi
  • İç iletişim ve Motivasyon

Fiyata Dahil Olan Hizmetler

Konaklama, 4 Gece 5 Gündüz Her Şey Dahil Konseptinde, Eğitim, Bloknot, Eğitim CD’si, Kırtasiye Malzemeleri ve Katılım Sertifikası

Sizi Bilgilendirelim

Düzenlenecek seminerlerden haberdar olmak için lütfen bilgilerinizi bırakın.
İsim Soyisim
Kurum
E-Posta
Telefon
Sizi ne zaman arayalım?
Güvenlik Kodu
CAPTCHA code
Bu Sayfayı Paylaş