Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016
MENÜ

Tamamlanmış Seminer Detayı

18 - 22 ve 19 - 22 Eylül 2017 Belconti Resort Hotel'de "Görevde Yükselme Semineri"

18/09/2017 - 22/09/2017
Belconti Resort Hotel & Spa Belek / ANTALYA

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında, 2017 yılında yapılacak mahalli idareler personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için İç İşleri Bakanlığı’nın 28/12/2016 tarih ve 93127266/-902.28161 sayılı yazısında belirtilen konular dahilinde, VİZYONDER Eğitim ve Danışmanlık Derneği olarak; sınava girecek mahalli idareler çalışanlarına yönelik, standart üstü yaklaşımla, donanımlı hizmet, alanında uzman ve etkin bir kadro ile, önceki yıllarda çıkmış sorular ve uzmanlarımızın hazırladığı 24.09.2017 tarihli sınavda olası çıkabilecek sorular üzerinden uygulamalı olarak  18 – 22 Eylül 2017 ve 19 – 22 Eylül 2017 tarihleri arasında iki ayrı seminer olarak Belek/ ANTALYA’da BELCONTİ Resort Otel’de “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Hızlandırılmış Hazırlık Eğitim Semineri” düzenlenecektir.

“Bu eğitimlerimiz ilgili çalışanların sınavlara hazırlanmaları ve sınavlarda başarı sağlamaları açısından son derece faydalı olacaktır.”

Siz değerli Mahalli İdareler Çalışanlarımızı gerçekleştirecek olduğumuz eğitim seminerimizde aramızda görmekten  onur duyarız. Seminere katılım yapacakların en geç 15.09.2017 tarihine kadar Derneğimize başvuru formunu eksiksiz olarak doldurup, ödeme dekontu ile birlikte 0 850 811 2016 No’lu faksa gönderilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.

Eğitim Konuları

1. OTURUM YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI

1. Gün 20.09.2017 09: 10:45

 • Belediye Kanunu
 • Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları
 • Belediyenin organları
 • Belediye teşkilatı ve personeli
 • Belediyelerin denetimi
 • Belediyenin gelir ve giderleri
 • Belediye bütçesi
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • Büyükşehir belediyesinin görev yetki ve sorumlulukları
 • Büyükşehir belediyesinin organları
 • Büyükşehir belediyesi teşkilatı ve personeli                                                                                                      
 • Mali hükümler

1. Gün 20.09.2017 11:00 - 12:30

 • İl Özel İdaresi Kanunu, Köy Kanunu
 • İl Özel İdaresinin görev yetki ve sorumlulukları
 • İl Özel İdaresinin organları
 • İl Özel İdaresi Teşkilatı
 • İl Özel İdarelerinin Denetimi
 • Mali Hükümler ve Cezalar
 • İl Özel İdare Bütçesi
 • Cezalar
 • Köyün organları, Köylerin görevleri, Köylerin gelirleri
 • Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
 • Kuruluş
 • Birliğin organları
 • Birliğin Gelirleri
 • Birliğin Giderleri
 • Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
 • Birlik Üyelerinin Yükümlülükleri
 • Ortak Hükümler

2. OTURUM YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI

1. Gün 20.09.2017 13:30 - 15:15

 • Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
 • Amaç ve Kapsam
 • Bütçe Türleri ve Kapsamları
 • Harcama Yetkisi ve Yetkilisi                                                                                                                                                                     
 • Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri
 • İç Kontrol Sistemi
 • Dış Denetim                                                                                                                                                                                           
 • Yaptırımlar ve Yetkili Merciler

1. Gün 20.09.2017 15:30 - 16:45

 • Kamu İhale Kanunu
 • Temel ilkeler
 • İhale Komisyonu
 • İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları
 • İhale İlan Süreleri ve Kuralları
 • Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması
 • Tekliflerin Değerlendirilmesi
 • İhale Sonucunun İlanı

1. Gün 20.09.2017 16:45 - 17:30

Çıkmış soruların değerlendirilmesi ve çıkabilecek soru tiplerinden örnekler, soru – cevap

 

2. Gün 21.09.2017 09: 10:45

1. Oturum İdari Ve Mali Mevzuat

 • Osmanlı İmparatorluğu’ndan 1982 Anayasasına kadar Türkiye’nin Anayasal geçmişine genel bir bakış
 • 1982 Anayasasının Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar ve Özgürlükleri Sistemi
 • 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları
 • Türkiye’nin İdari Teşkilatı
 • Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğuna Giriş
 • Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları ve Memurların Değerlendirilmesi
 • Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi

2. Gün 21.09.2017 11:00 - 12:30

Çıkmış soruların değerlendirilmesi ve çıkabilecek soru tiplerinden örnekler, soru – cevap

2. Oturum Ortak Konular

2. Gün 21.09.2017 13:30 - 15:15

 • Atatürkçü Düşünce Sistemi
 • İletişim
 • Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları
 • Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler
 • Resmi Yazışmalar
 • Noktalama İşaretleri
 • Yazım Kuralları

2. Gün 21.09.2017 15:30 - 16:45

 • Çıkmış soruların değerlendirilmesi ve çıkabilecek soru tiplerinden örnekler, soru – cevap

2. Gün 21.09.2017 16:45 - 13:30

 • Genel Değerlendirme ve Tekrar
   

Otel ve Konaklama

Belconti Resort Hotel & Spa Belek / ANTALYA
4 Gün 3 Gece Ultra Her Şey Dahil

Transfer Bilgileri

Değerli misafirlerimiz transfer hizmetimiz sadece seminer başlangıç ve bitiş tarihlerinde Otel ile Havaalanı ya da Otobüs Terminali arasında yapılmaktadır. Seminer kaydı yaptıktan sonra derneğimizle transfer bilgisi hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.

Seminere Kimler Katılabilir

Görevde Yükselme veya Unvan değişikliği sınavına girecek tüm personeller katılmaları gerekmektedir. Ayrıca sınava girmeyecek olmakla birlikte bir fiil uygulama içerisinde bulunan tüm Mahalli İdareler çalışanları eğitime katılmalarında fayda vardır. Müdür, şube müdürü, Koruma ve güvenlik görevlisi amiri, Şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi.
Hukuk müşaviri, Çözümleyici, Uzman, sivil savunma uzmanı, Ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru, eğitmen, Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar, şoför.
Aşçı, bahçıvan, bekçi,  dağıtıcı, gassal, hastabakıcı, hayvan bakıcısı, hayvan kesicisi, hizmetli, çocuk bakıcısı, gemici, bakıcı anne, temizlik hizmetlisi, kaloriferci, sağlık teknisyen yardımcısı, teknisyen yardımcısı, matbaacı. Sanat tarihçisi, arkeolog, dekoratör, desinatör, ekonomist, ev ekonomisti, fizikçi, grafiker, heykeltıraş, hidrobiyolog, hidrolog, istatistikçi, jeofizikçi, jeolog, jeomorfolog, kaptan, kimyager, laborant, matematikçi, mimar, mühendis, paleontolog, pilot, ressam, restoratör, şehir plancısı, teknik ressam, tekniker, teknisyen, topograf, peyzaj mimarı, ölçü ve ayar memuru, antropolog, bakteriyolog, biolog, çocuk gelişimcisi, diş protez teknisyeni, diyetisyen, ebe, fizikoterapist, fizyoterapist, hemşire, odyolog, pedagog, psikolog, radyoterapist, sağlık fizikçisi, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı, tıbbi teknolog, veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni, sosyolog, programcı, kütüphaneci, mütercim, tercüman, avukat, imam, kameraman, çocuk eğitimcisi, çocuk eğiticisi, antrenör, fotoğrafçı, dalgıç, balık adam, bandocu.

Seminere Katılabilmek İçin

 1. Vizyon Eğitim ve Danışmanlık Derneğinin TC Halk Bankası Antalya Kepez Şubesindeki IBAN: TR98 0001 2009 5080 0016 1000 34 no.lu hesabına 10.08.2017 tarihine kadar havalenin yapılmış olması gerekmektedir.
 2. Ödenecek bedele;  4 gündüz 3 gece Ultra Her şey Dahil konaklama, Transfer ve seminer ücreti dahildir. Ödemelerde kesinlikle havale giderleri kesilmemesi gerekmekte olup, Binde 9.48 damga vergisi kesilecektir.

Seminer Giderleri Nasıl Ödenecek

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre bir “hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, bunu düzenleyen kuruluştan satın alınabilecek ve karşılığında fatura alınacaktır. Söz konusu hizmet bedeli kurum bütçesinden doğrudan temin (22/a-22/b-22/d) ile ödenebilir. Doğrudan teminin 22. Maddesinin “a” , “b” veya “d” bentlerine göre hizmet alımı yönetimi kullanılarak katılım yapılan seminerlerde Bakanlık izni aranmadığından, bu yöntemi kullanarak yapılan alımlarda satın alma süreçlerinin eksiksiz ve hatasız yapılması durumunda kamu zararından tespit edilmesi mümkün değildir.  Bakanlık izni yukarıda bahsedilen yöntemlerden birinin kullanılmadığı takdirde bakanlık izni aranmaktadır. Burada önemli olan satın alma süreçlerinin doğru ve eksiksiz yapılmasıdır. Bu şekilde bir hizmet alımı yapıldığı sürece herhangi bir kamu zararı yaşanmayacaktır ve Bakanlık İzninin zorunlu olması şartı aranmayacaktır.  Konu ile ilgili Sayıştay Temyiz Kurul kararları bulunmaktadır. Seminerlere kesin kayıt yapan idarelerimize bu kararlar verilecektir.

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına göre 03.05.09.90 “Diğer Hizmet Alımları” bütçe tertibinden ödenecektir.

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!

Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda

E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

 

Seminer Başvuru Formu

Sizi Bilgilendirelim

Düzenlenecek seminerlerden haberdar olmak için lütfen bilgilerinizi bırakın.
İsim Soyisim
Kurum
E-Posta
Telefon
Sizi ne zaman arayalım?
Güvenlik Kodu
CAPTCHA code
Katılabileceğiniz Diğer Seminerlerimiz
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.